Eastern Province Biathlon

Eastern Province Biathlon
Watch this space for information about our sponsors . . . and new developments on our Web Page !

Welcome to Eastern Province Biathlon Website

Biathlon is a multisport discipline which involves running and swimming over various distances for the different age groups. This is a great family sport where the young and older athletes are competing against the clock in different age groups.

Uiterste goeie veelsydigheid deur die atleet word benodig om die hoogste sport te bereik. Dit is egter ook ‘n geleentheid vir gesinne om saam betrokke te raak by ‘n sport, met ouers en hul kinders wat saam deelneem, of betrokke is as beampte tydens byeenkomste.

i EP Biathlon ikhulile kuleminyaka emiyo ngokuba idibanisa imidlalo enayo wonke umntu oqubhayo okanye obalekayo. Siye kwakhona saba namandla elimandla. Ukusuka kwi ziganeko ze league, amaqela afumaneka ngo khuphiswano lwe lwamaphondo ngexesha lonyaka kawakunye nee SA Championhips ezibanjwa ekupheleni kuka March ukuya kutsho ekuqaleni kuka April. Yonke ingcaciso oyifunayo uyoyifumana kwi website kwaye uqhagamshelana nathi ngokusebenzisa le website ukuze ufumane inkcukhaca ethe vetshe.

We trust that browsing and using this website will provide you with similar pleasure than our athletes enjoy from this unique sport. Please feel free to provide us with your feedback, input, comments and suggestions regarding the sport as well as this website.


http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php
WebPage Visits