Eastern Province Biathlon

Eastern Province Biathlon
About

History of Eastern Province Biathlon

Die eerste Tweekampbyeenkoms in die Oostelike Provinsie is in 1977 onder die vaandel van die "Eastern Province Modern Pentathlon Association" in Port Elizabeth aangebied. Kort daarna is daar 'n Tweekampbestuur verkies met die eerste voorsitter ene C B Fletcher. Die res van die bestuur was omtrent almal lede van die weermag. Geen geskiedenis van inter-provinsiale byeenkomste bestaan in daardie tyd nie, maar in 1979 is die S A Kampioenskappe die eerste keer deur die OP in Port Elizabeth aangebied.

In 1981 is nog 'n weermagman, Kommandant Wollie Wolmarans, as voorsitter verkies. Hy het die pos beklee tot in 1985. Sy vrou Annerie was in die tyd ook sekretaresse en ook tesourier. In 1982 is Ingrid van Zyl verkies as sekretaresse, 'n pos wat sy tot in 1992 beklee het. In 1982 is die SA Kampioenskappe weer in Port Elizabeth deur die OP aangebied. Dit het heeldag gereën en die byeenkoms het eers in die reën nege-uur die aand onder spreiligte by 'n oop Newton Park swembad tot 'n einde gekom met niemand wat gekla het nie. Noord Transvaal het die spankompetisie gewen.

George Slabbert is in 1985 tot OP voorsitter verkies, maar is in 1986 deur Louis Olivier vervang. In 1987 het Jannie Greyling voorsitter geword, maar later in dieselfde jaar is hy weer deur Louis Olivier vervang wat die pos beklee het tot in 1995. Sy vrou, Yvonne, was deurentyd vise-voorsitter. In die tyd het Gail Gardner die pos as sekretaresse beklee, tot in 1992 toe sy deur Lets Smit opgevolg is.

Die SA Kampioenskappe is in 1991 weer deur die OP in Port Elizabeth aangebied. Weereens was Noord Transvaal die algehele wenner en die OP algeheel tweede. In 1992 is Gert Jordaan as tesourier verkies, 'n pos wat hy baie jare beklee het, tot in 2002 toe hy verkies is as tesourier van SA Tweekamp. In die jare het hy 'n groot bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die Tweekamp rekenaarprogram. Louis Olivier is in die tyd ook verkies as 'n addisionele lid op die bestuur van SA Tweekamp, tot met sy uitrede in 1995, waarna hy en Yvonne as ere-lede van OP Tweekamp vereer is. Hy is opgevolg as voorsitter van OP Tweekamp deur Chris Jansen, wat in 1997 ook verkies is as President van SA Tweekamp, 'n posisie wat hy tot 2013 beklee het. Anmari van den Berg van die OP het vanaf 1999 tot 2002 gedien as sekretarese van SA Tweekamp.

In 1997 word Chris Jansen van die OP aangewys as bestuurder van 'n SA Tweekamp span wat aan 'n Internasionale Tweekampbyeenkoms in Hongarye gaan deelneem het. Mark Muller van die OP word aangewys as kaptein van die mansspan en Tracey Fobbester van die OP as kaptein van die damesspan. Proteakleure is aan die span toegeken. In 1998 bied OP op versoek van SA Tweekamp 'n internasionale Tweekampbyeenkoms teen Hongarye in Port Elizabeth aan.

1999 was 'n goeie jaar vir OP Tweekamp. Die S A Kampioenskappe is weer deur die OP aangebied en OP het die algehele spankompetisie vir die eerste keer gewen. Die dag na die SA’s het OP Tweekamp die heel eerste Biathlebyeenkoms in die wereld op versoek van die UIPM, gerig aan SA Tweekamp, aangebied. Na aanskoue van die byeenkoms deur Maria Santos van Portugal, “Director Development van die UIPM”, is Biathle as selfstandige sportsoort gevestig. Met die eerste Biathle World Championships wat in Monaco aangebied is in 1999, was Chris Jansen en Anmari van den Berg van die OP onderskeidelik spanbestuurder en chaperone van die SA span. Ses OP atlete was in die span wat aan die kampioenskappe deelgeneem het.

Op versoek van die UIPM is 'n aanbod ingesit om die volgende Biathle World Championships in 2000 in Port Elizabeth te hou. Die bod was suksesvol en die kampioenskappe is deur OP Tweekamp aangebied. Agt lande het deelgeneem aan die byeenkoms wat in Happy Valley gehou is. Die beste vertoning van die byeenkoms is gelewer deur David Hyam van die OP wat die senior mansafdeling gewen het. Damien Catherine van die OP was die junior manskampioen. Die rapport aan die UIPM deur ene Kolonel Burley van die VSA het oa gelees: "Fantastic competition with high quality athletes, outstanding venue and professional organization"

Die OP het aansoek gedoen om die SA Kampioenskappe in 2005 aan te bied. Die aanbod is aanvaar en die kampioenskappe was 'n groot sukses. OP het die algehele spankompetisie gewen en 'n paar SA kampioene opgelewer.

In die jaar 2005 het Lets Smit besluit om na 13 jaar die tuig neer te lê, as sekretaresse van OP Tweekamp. Sy is opgevolg deur Poppie Fourie, wat saam met haar man, Johan, sedert die middel negentig jare betrokke was by OP Tweekamp. Hulle het beide begin as beamptes by byeenkomste en is gou op die bestuur verkies. Poppie was sekretaresse, addisionele lid en vise-voorsitter, terwyl Johan lid, tesourier en ook vise-voorsitter was. Al drie hulle kinders het OP kleure in Tweekamp verdien terwyl Lehandi ook Suid Afrika in Biathle plaaslik en oorsee verteenwoordig het. Johann jr is gemoeid met die SA Tweekamprekenaarprogram en het die OP webwerf geskep en uitgebou.

Marlein van Deemter is in 2002 verkies om Gert Jordaan op te volg as tesourier. Sy het die pos beklee tot in 2011, toe sy opgevolg is deur Sunette Neethling. Gert Jordaan het aangebly op die komitee en het tot in 2011 die rekenaarprogram, wat hy help ontwikkel het, met byeenkoms te hanteer. Daarna het Johann Fourie die taak oorgeneem.

OP Tweekamp is in 2011 weereens die gasheer wat die SA Kampioenskappe in Port Elizabeth aanbied. Die byeenkoms was 'n groot sukses met die OP wat weereens die spankompetisie wen en 'n hele paar SA kampioene oplewer.

Sedert 1995 het die OP elke jaar 'n span gestuur om aan die jaarlikse Tweekampbyeenkoms in Bloemfontein deel te neem. In 1996 is begin om elke jaar die laaste naweek van Oktober 'n interprovinsiale Tweekampbyeenkoms in Port Elizabeth aan te bied. Daarbenewens bied die OP elke vierde jaar die jaarlikse Highgate byeenkoms in Oudtshoorn aan in samewerking met S W D Tweekamp.

Hannes Theron en Lynette Schlemmer is jare reeds op die OP komitee. Mense wat oor die jare OP Tweekamp met onderskeiding gedien het, sluit ook in Robert van den Berg, Nico de Klerk, Lenel Oosthuizen, Frances Slabber en Denzil Koopman. In 2012 is Vanessa Olivier verkies as sekretaresse en in 2013 is Ollie van Olm verkies as voorsitter van OP Tweekamp, met Chris Jansen ere-voorsitter.